Colleges Information

 

  • POST SANCTIONS ALONG WITH G.O.s OF GJCs

Sl. No. Details of Posts Santions along with G.O.s
General Vocational
01. Amadalavalasa  
02. Baruva  
03. Bhamini  
04. Burja  
05. Calingapatnam  
06. Etcherla  
07. G.Sigadam  
08. Hiramandalam  
09. Ichapuram(B)  
10. Ichapuram(G)  
11. Jalumuru  
12. Kanchili  
13. Kaviti  
14. Kinthali  
15. Kotabommali  
16. Kotturu  
17. Koyyam  
18. L.N.Peta  
19. Laveru  
20. Mandasa  
21. Meliaputti  
22. Narasannapeta  
23. Nowpada  
24. Palakonda(B)  
25.

Palakonda(G)

 
26. Palasa  
27. Pathapatnam  
28. Polaki  
29. Ponduru  
30. Priyagraharam  
31. Rajam(B)  
32. Rajam(G)  
33. Ranasthalam  
34. Santhakaviti  
35. Saravakota  
36. Sarubujjili  
37. Sompeta  
38. Srikakulam(B)  
39. Srikakulam(G)  
40. Tekkali  
41. Thogaram  
42. Vangara  
43. Veeraghattam